Politica de livrare, receptionare si retur comanda

1.1 Reguli generale
Produsele comandate de Cumparator in conformitate cu prezentele Termenii si Conditiile de Vanzare vor fi livrate la adresa indicata de Cumparator ca fiind adresa de livrare pentru respectiva Comanda („Adresa de livrare”).
Site-ul Picturidevis.ro administrat de HEY TRAVEL SRL livreaza pe intreg teritoriul Romaniei.
Facturile de achizitie sunt transmise ulterior prin mesaj electronic la adresa de mesagerie electronica indicata de Cumparator in momentul inregistrarii sale pe Site-ul www.picturidevis.ro .
1.2 Caracteristicile modalitatilor de livrare ale Site-ului www.picturidevis.ro
1.2.1 Modalitatile de livrare
(i) Livrarea se face prin Curier.
In momentul livrarii, livrarea se face de catre prepusul curier Cumparatorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urma semneaza o confirmare de primire. Aceasta confirmare de primire face dovada livrarii de catre www.picturidevis.ro administrat de HEY TRAVEL SRL  si a primirii de catre Cumparator sau destinatarul Comenzii a produselor comandate de la HEY TRAVEL SRL.
Insasi livrarea coletului nu poate fi contestata daca respectivul colet apare sa fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului facand dovada acestui fapt.
Prin agrearea Termenilor si Conditiilor de Vanzare, Cumparatorul este de acord si imputerniceste transportatorul ca, in cazul in care Cumparatorul insusi sau destinatarul livrarii nu este prezent la adresa indicata pentru livrare, sa remita coletul catre oricare dintre persoanele aflate in incaperile acestuia.
Costul livrarii este de 100 (o suta) lei.
In cazul livrarilor prin curier Curier, daca Cumparatorul exercita dreptul de retragere din contractul de vanzare-cumparare in sensul returnarii produsului, HEY TRAVEL SRL nu suporta costul de returnare a produsului. Astfel, la momentul livrarii bunului, Cumparatorul primeste si formularul necesar returului, pe care Cumparatorul are obligatia de a-l folosi in scopul beneficierii de aceasta facilitate.
1.3 Anomalie, avarie, colet deteriorat
1.3.1 Dispozitii generale
Cumparatorul sau destinatarul Comenzii este rugat sa verifice starea aparenta a coletului si a produselor in momentul efectuarii livrarii.
In caz de anomalie cu privire la colet (colet deteriorat, colet deschis, urme de lichid, etc) sau la produsul (produsele) comandat(e) (produs(e) lipsa, produs(e) deteriorat(e), Cumparatorul sau destinatarul Comenzii va trebui sa urmeze in mod obligatoriu procedura descrisa mai jos (articolele 1.3.2 si 1.3.3 din Politica de livrare a produselor), corespunzatoare conditiilor Comenzii. Nerespectarea procedurii adecvate exclude posibilitatea oricarei reclamatii impotriva transportatorului si a HEY TRAVEL SRL in calitate de furnizor pe site-ul Picturidevis.ro. In special, Cumparatorul nu va putea pretinde nicio rambursare a vreunei sume. Cumparatorul sau destinatarul Comenzii nu va putea nici sa pretinda HEY TRAVEL SRL sa livreze din nou produsele comandate.

1.3.2 Procedurile ce trebuie obligatoriu urmate atunci cand coletul este deteriorat
– Livrarea prin curier
♦️In cazul constatarii anomaliei in prezenta prepusului curier
Atentie! Nu este permisa conditionarea de catre Cumparator a primirii coletului sau achitarii prin ramburs a pretului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea continutului acestuia!
In cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumparatorul va refuza livrarea si va formula imediat, clar si detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatata. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumparator sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al curierului.
Totodata, Cumparatorul va semnala obiectiunile la Serviciul Clienti al HEY TRAVEL SRL , la numarul de telefon 0723337363.

1.3.3 Procedura ce trebuie urmata obligatoriu in cazul produselor lipsa sau deteriorate
Cumparatorul sau destinatarul Comenzii va trebui sa semnaleze absenta sau degradarea produsului Serviciului Clienti al SC HEY TRAVEL SRL la numarul de telefon 0723337363 sau prin e-mail la adresa: contact@picturidevis.ro. Notificarea incidentelor si formularea rezervelor trebuie sa intervina in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data livrarii. SC HEY TRAVEL SRL va furniza un raspuns privind reclamatiile inregistrate in termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi solutionate pe cale amiabila vor fi deferite spre competenta solutionare instantelor judecatoresti din Romania, fara a exclude posibilitatea interventiei altor institutii de resort.
Serviciul Clienti al SC HEY TRAVEL SRL va putea solicita orice informatie cu privire la identitatea Cumparatorului sau a destinatarului Comenzii si va putea recurge la orice verificare utila in acest sens.
1.4 Termenele de livrare
In cazul livrarii prin curier, se va incerca o livrare a produselor cumparate intr-un termen de aproximativ 1-5 zile lucratoare de la incheierea contractului de vanzare-cumparare. In cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la incheierea contractului. Termenele de livrare incep sa curga de la data incheierii contractului de vanzare, mai exact a transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii. In cazul depasirii acestor termene, care nu se datoreaza unui caz de forta majora, Cumparatorul are posibilitatea sa anuleze Comanda (sa dispuna asupra rezolutiunii contractului) in urmatoarele conditii:
– dupa transmiterea catre Serviciul Clienti al SC HEY TRAVEL SRL si prin e-mail la adresa contact@picturidevis.ro a unei puneri in intarziere in vederea efectuarii livrarii intr-un termen suplimentar rezonabil, de indata ce aceasta punere in intarziere nu a produs efectele asteptate, sau
– daca respectivul Cumparator a comunicat catre SC HEY TRAVEL SRL , inainte de incheierea contractului, ca termenul de livrare era o conditie esentiala pentru Comanda sa.
In ipoteza in care ancheta, al carei rezultat va fi obligatoriu, va releva o culpa exclusiva imputabila SC HEY TRAVEL SRL sau transportatorului, HEY TRAVEL SRL in baza respectivei Comenzi, cu conditia ca toata Comanda sa fie returnata de Cumparator catre SC HEY TRAVEL SRL. Rambursarea se va face prin virament bancar in contul indicat de Cumparator in acest sens, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 14 (sapte) zile de la data la care Cumparatorul si-a exercitat dreptul de a obtine anularea Comenzii.
Daca Comanda nu este returnata integral sau daca ancheta nu releva nicio culpa exclusiva imputabila SC HEY TRAVEL SRL sau transportatorului, Cumparatorul nu va putea pretinde nici rambursarea sumelor achitate de el, nici o noua livrare a produselor comandate, cu exceptia cazului in care demonstreaza, prin orice mijloace, ca nu este responsabil de situatia creata.

Verified by ExactMetrics